Firewall en Content Filter

Een firewall is een verzameling van aanverwante computerprogramma’s die het bedrijfsnetwerk beschermen tegen misbruik van buitenaf. Het is slechts een basisvoorziening voor het toestaan en verbieden van globaal internetverkeer (niet inhoudelijk).

De verkeersstromen bestaan o.a. uit browsen (http), filetransfer (FTP), email (POP3, SMTP) e.d. Het meest voorkomende interactieve verkeer zit in het browsen op internet, wat gebeurt via http. Een firewall staat hiervoor open. Een firewall biedt dus onvoldoende bescherming indien websites met een bepaalde inhoud moeten worden geblokkeerd. Hiervoor bieden wij een content filter als oplossing.

Deze kan geheel los worden geplaatst van een firewall en is een aanvulling op het toestaan en verbieden van internet gebruik.

Hoe werkt de Content Filter?

De @Inet oplossing maakt gebruik van een zeer uitvoerig webfiltering systeem, door middel van het doorlopen van 3 fases. De zogenaamde 3 Tier Technology:

1. URL Database Scanning

De appliance maakt gebruik van een eigen database (Black-/Whitelist) van geregistreerde en gecategoriseerde URLS. De opgevraagde URL zal gescand worden met behulp van deze database waardoor de site wordt toegestaan, dan wel geblokkeerd.

2. URL Scanning (door middel van keyword-rating)

De opgevraagde URL wordt op keywords gescand waaraan vooraf punten aan zijn toegekend. Als de URL de voorafgestelde score overschrijdt, zal deze geblokkeerd worden.

3. HTML Page Behaviour Scanning

De opgevraagde pagina zal dynamisch worden gescand als deze gedownload wordt van het internet. Door middel van keywordscore van de pagina te bepalen en extensies te checken. Hierdoor wordt “the behaviour” van de pagina bepaald.