Server Services

Deze managed service betekent voor @Inet het leveren van diensten op het gebied van storage- en serversystemen.

Als Platform as a Service (PaaS) provider biedt @Inet oplossingen voor organisaties om interne en/of externe informatiesystemen als service aan de medewerkers van de eigen of andere organisaties beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen organisaties die gebruik maken van interne serverparken migreren naar het externe “service as” concept, zonder grote operationele en financiële risico’s. De belangrijkste aspecten zoals security en juridische aspecten, worden afzonderlijk per organisatie vormgegeven.

Investeringen in hardware, bandbreedte, hosting faciliteiten en eigen serverbeheer behoren nu tot het verleden. De PaaS propositie van @Inet dekt het integrale proces van ontwikkeling tot infrastructuur en stelt organisaties in staat de complexiteit van hun informatiesystemen significant te reduceren. Het PaaS aanbod voorziet in een echte single stack oplossing en is gebaseerd op private cloud computing met als voornaamste voordelen “capacity on demand” en “betalen naar rato van gebruik”.

@Inet biedt alle faciliteiten op het gebied van dedicated en/of gedeelde servercapaciteiten, onafhankelijk van het benodigde operating systeem.