Managed Solutions

Het beheer van de ICT-infrastructuur is een ingewikkelde en tijdsintensieve taak geworden, voornamelijk vanwege de steeds grotere verscheidenheid aan browsers, besturingssystemen en apparaten binnen de bedrijfsmuren. Tegelijkertijd is er meer dan ooit behoefte aan een stabiele, maar ook schaalbare infrastructuur, om groei mogelijk te maken en (veranderende) bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen.

ICT-managers staan voor een belangrijke keuze; beheer ik zelf mijn ICT-infrastructuur of besteed ik het (deels) uit? Maak ik gebruik van een private of hybride Cloud?

Afhankelijk van de bestaande bedrijfsprocessen en de prijs/kwaliteitverhouding wordt uiteindelijk bepaald welke ICT-middelen nodig zijn.

Uw huidige ICT-omgeving migreren

De consultants van @Inet kunnen u adviseren over welke Cloud- en/of on-premise-oplossingen het beste bij uw organisatie passen. Op basis van een infrastructuur-scan en uw toekomstvisie wordt er een plan opgesteld. Het resultaat wordt vastgelegd in een adviesrapport waarin staat beschreven welke stappen genomen moeten worden.

Uiteraard kan @Inet u helpen met de migratie van uw ICT-infrastructuur naar de public Cloud met behulp van Vmware, Microsoft, IBM en Cisco. Indien een private Cloud-oplossing het beste bij uw organisatie past kan er worden gekozen voor de ‘@Inet virtual private Cloud’ en ‘@Inet virtual desktop infrastructure’(Microsoft, Vmware en Citrix). Ook geïntegreerde oplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van on-premise- en (hybride) Cloud-oplossingen, zijn onderdelen waar @Inet ondersteuning bij biedt.

Beheer uit handen geven

U kunt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheren van uw ICT-infrastructuur overdragen aan @Inet waarbij continuïteit en meetbare afspraken centraal staan op basis van een diensten niveau overeenkomst. Met behulp van centrale monitoring tools, proactief beheer en kennisborging voert @Inet op een efficiënte en professionele wijze het beheer uit van (hybride) omgevingen. Kortom, u kunt zich weer richten op uw primaire processen en @Inet zorgt voor de beschikbaarheid van de benodigde functionaliteit.

Naast het technische beheer (ITIL) van de infrastructuur ondersteunt @Inet ook het technisch beheer van uw applicaties. Onderdelen die daarbij de aandacht vragen zijn, incident-, change- en problem-management. Ook aandachtgebieden als service management en security management worden besproken en vastgelegd in een beheercontract, zodat u weet waar u aan toe bent.

De voordelen voor u? Volledige ontzorging, heldere afspraken en servicelevels gebaseerd op gegarandeerde beschikbaarheid en kwaliteit.