Security Services

Deze managed service betekent voor @Inet het leveren van diensten op het gebied van beveiliging van informatiesystemen en alle hieraan gekoppelde endnodes.

De term Managed Security Services verwijst naar een systematische aanpak van het beheer van de noodzakelijke beveiliging van de ICT-infrastructuur van uw organisatie. Uw organisatie kan deze diensten intern uitvoeren of uitbesteden aan een dienstverlener, die het netwerk van uw gehele bedrijf managed.

De Managed Security Services is een onderdeel van het Managed Services Portfolio van @Inet. Met deze service biedt @Inet modulaire beveiligingsdiensten aan. Door middel van hoogwaardige technologie wordt een koppeling gelegd naar de Managed Security Service Provider.

preventieve beschermingsmaatregelen krijgen de aandacht, zoals de implementatie en het beheer van firewalls maar ook het snel en adequaat reageren op incidenten.