@Inet Cloud Solutions

Nieuwe technologische ontwikkelingen maken een andere manier van werken mogelijk. Tijds-, plaats- en apparaat onafhankelijk werken is de norm en medewerkers verwachten hierin steeds meer te worden voorzien door de ICT-afdeling.

Organisaties dienen onder druk van de technologische en daardoor organisatorische inpassing keuzes te maken tussen Cloud-, hybride- of on-premise oplossingen. Bij deze keuzes is het belangrijk dat de oplossingen voorzien in uw behoefte aan schaalbaarheid, groei en duidelijkheid over de kosten.

@Inet heeft uitgebreide expertise op het gebied van de verschillende Cloud-oplossingen. Dankzij onze platformonafhankelijkheid zijn wij in staat om u objectief te adviseren. Daarnaast verzorgen we niet alleen de techniek, migratie en implementatie op dit gebied, maar richten we ons ook op de impact die een migratie naar de Cloud op het dagelijks werk binnen een organisatie heeft.

Voor een succesvolle inzet van Cloud-oplossingen is het essentieel dat eindgebruikers de nieuwe technologie omarmen en hiermee kunnen werken. Onze consultants begeleiden eindgebruikers dan ook zorgvuldig in dit proces.

Public, Private en Hybride

Als eerste onderzoeken we met u welk Cloud-model het beste bij uw organisatie past. Hierbij is het essentieel om een onderscheid te maken tussen public, private of hybride Cloud-oplossingen.

Voor online samenwerkingstools, zoals e-mail, agenda, videoconferenties, documenten, spreadsheets en presentaties, bieden wij de mogelijkheden aan van onze partners Zimbra, Microsoft, en IBM. Ook de Infrastructure-as-a-Service oplossingen vallen binnen onze gecertificeerde dienstverlening.

@Inet adviseert, migreert en implementeert deze public Cloud-oplossingen. Daarnaast heeft @Inet eigen private Cloud-oplossingen ontwikkeld. Deze oplossing maakt het mogelijk om gebruik te maken van virtuele servers die volledig zijn geprivatiseerd. Wij geven honderd procent garantie dat de data in Nederland wordt opgeslagen. Tevens is het mogelijk om gebruik te maken van virtuele desktops zodat de eindgebruiker volledig onafhankelijk van het device toegang heeft tot zijn of haar werkplek.

Verder kunnen wij uw Cloud-oplossingen integreren met on-premise oplossingen, zodat u bijvoorbeeld e-mail vanuit de Cloud afneemt en dit koppelt aan bestaande processen en applicaties op locatie. Bij deze hybride oplossingen wordt identity management toegepast, zodat de rechten van eindgebruikers centraal kunnen worden beheerd en ontleend.

Wij helpen u graag de essentie te achterhalen van wat uw organisatie nodig heeft, wat haalbaar is en wat er op locatie aan informatie en systemen kan blijven bestaan. Samen met u gaan wij graag op zoek naar de best passende oplossing voor uw organisatie.